Tin tức

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐINH HÀN(ĐINH CHỐNG CẮT)

14/11/2019 - Đăng bởi : Mai Thanh Tùng

Kiểm tra chất lượng Đinh Hàn (VF) bằng phương pháp thủ công tại công trình sau khi thi công.

ĐỐI TÁC

Back to top